Sep 092013
 

Trước đền có một cây đa,
Vương mẫu hạ giới thực bà chúa Tiên.
Trăm năm hương hỏa còn truyền,
Dân vì hạn hán mở đền cầu mưa . . .

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>