Sep 102013
 

Bến Tre hai chữ cù lao,
Chữ nào tình mẹ, chữ nào nghĩa cha.

Aug 042013
 

Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Cá kia quen chậu, vợ chồng quen hơi.