Aug 192013
 

Chồng chài, vợ lưới, con câu
Bà ngoại đi xúc, cháu dâu đi mò.
Dừa xanh Tuy Phước, Gò Bồi
Chài, lưới, câu, xúc, mò con cá Bống mủn ăn cùng nồi cơm niêu.

Aug 192013
 

Anh về dưới Giã hồi hôm
Gánh phân bỏ ruộng, gió nồm bay lên.

Aug 192013
 

Ma Bình Thuận. Cọp Khánh Hòa
Gió Tu Hoa. Góa Bình Định.

Aug 192013
 

Trai Quảng Ngãi. Gái Bình Định
Roi Thuận Truyền. Quyền An Thái.

Aug 192013
 

Cù lao xanh thương anh ở đảo
Sông Hà Giao dạo khúc tâm tình.
Mong sao hai đứa tụi mình
Như mây với nắng bóng hình có nhau.

Aug 192013
 

…Vào Ghềnh Ráng nhớ lại nàng
Nam Phương hoàng hậu giăng màn… tắm ở đây.

Aug 192013
 

Bình Định nghĩa vợ. Phú Khánh tình chồng
Quy Nhơn triền sóng vỗ lòng núi sông.

Aug 192013
 

Khéo khen con tạo trớ trêu
Nắn nguyên Bãi Trứng nhớ tổ tiên là Âu Cơ.

Aug 182013
 

Quy Nhơn có tháp Chòi Mòi
Có đầm Thị Nại chạy dài biển đông