Aug 082013
 

Rủ nhau xuống bể mò cua,
Đem về nấu quả me chua trên rừng.
Em ơi chua, ngọt đã từng,
Non xanh, nước bạc ta đừng quên nhau.

Aug 082013
 

Kẻ ăn người ở trong nhà
Sớm khuya công việc giúp ta nhọc nhằn
Thương người đầy đọa chút thân
Chớ nên ngược đãi lòng nhân mới là.

Aug 072013
 

Trăm năm bia đá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

Aug 072013
 

Trứng rồng lại nở ra rồng,
Liu điu lại nở ra dòng liu điu.